PHỤ KIỆN TIN HỌC

Bàn phím, chuột máy tính, bút trình chiếu, Cáp HDMI, VGA, Màn hình vi tính, đồng hồ đo, cáp mạng Internet…